Site Loader

LOCATION

Rock Street, San Francisco
traduceri juridice

Prin traduceri juridice putem înțelege traducerea dintr-o limbă în alta a textelor cu caracter juridic-administrativ, documente sau înscrisuri emise de autoritățile unui stat, acte sub semnătură privată sau orice text cu caracter juridic a cărui terminologie și frazeologie fac parte din diverse ramuri de drept. Aceste traduceri juridice sunt destul de dificile, pentru că limbajul juridic este greoi și complicat, mai ales pentru publicul larg. Traducerile juridice se caracterizează prin complexitatea și particularitățile limbajului din actele care trebuie traduse. Aceste texte, redactate în general de profesioniști în drept, conțin o terminologie specifică.


Pe de altă parte, în aceste documente legale apare un număr foarte mare de concepte juridice, și nu întotdeauna sunt echivalente cu aceleași concepte juridice din alte sisteme judiciare, așa cum este cazul dreptului roman și anglo-saxon.
Astfel, prin traduceri juridice înțelegem traducerea documentelor cu acuratețe și în integralitate conceptele juridice, trebuie să fie clare din toate punctele de vedere, fără niciun dubiu asupra mesajului transmis. Acuratețea și calitatea unei traduceri juridice sunt foarte importante deoarece o traducere eronată a unui act juridic poate duce la confuzii, deschiderea unui litigiu sau la pierderi financiare destul de importante.
Traduceri juridice de calitate realizează un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România, care poate fi specializaț în diverse domenii: juridic, economic, tehnic, medical, sau care efectuează doar traduceri de carte.

Post Author: nemadmin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *